Skrotpræmien gælder indtil 29 feburar 2016.

Husk dokumentation for ejerskab af gamle cykel.